Đào tạo bằng lái xe hạng B1

Nhận hồ sơ đào tạo học và thi bằng lái xe ô tô hạng B1 dành cho người không hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg. Continue reading

Advertisements

Đào tạo bằng lái xe hạng B2 trọn gói

Bằng lái xe ô tô hạng B2 theo quy định được phép điều khiển xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ và xe ô tô tải trọng tải dưới 3,5 tấn; dùng cho mục đích cá nhân và kinh doanh.
Khoá B2 chỉ thi không học dành cho học viên đã biết lái xe ô tô, hoặc học viên có bằng lái xe hết hạn quá thời hạn quy định. Continue reading

Đào tạo lái xe hạng E

HẠNG E: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển B1, B2, C, D và E:

Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi kể cả chỗ ngồi cho người ngồi lái. Continue reading

Advertisements

Nhận làm hồ sơ bằng lái xe A2

Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Trường Phòng Cháy Chữa Cháy nhận hồ sơ và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A2 hàng tuần. Continue reading

Advertisements

Nhận làm hồ sơ bằng lái xe A1

Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Trường Phòng Cháy Chữa Cháy nhận hồ sơ và tổ chức thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1 hàng tuần.

Continue reading

Advertisements

Đào tạo hạng lái xe D

HẠNG D: Cấp Cho Người Lái Xe Chuyên Nghiệp Để Điều Khiển B1, B2, C và D:

Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi kể cả chỗ ngồi cho người ngồi lái Continue reading

Advertisements

Đào tạo lái xe hạng b2

Bằng lái xe ô tô hạng B2 theo quy định được phép điều khiển xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ và xe ô tô tải trọng tải dưới 3,5 tấn; dùng cho mục đích cá nhân và kinh doanh.
Khoá B2 chỉ thi không học dành cho học viên đã biết lái xe ô tô, hoặc học viên có bằng lái xe hết hạn quá thời hạn quy định. Continue reading

Advertisements